XI TARGI PRACY I EDUKACJI 06 kwietnia 2017 roku

Organizatorami Targów byli Starosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, Opolska Wojewódzka Komenda OHP w Opolu (Hufiec Pracy w Kędzierzynie – Koźlu i Punkt Pośrednictwa Pracy w Kędzierzynie – Koźlu) i Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu.

Na dużej sali gimnastycznej kędzierzyńsko-kozielskiego Ogólniaka, Pani Starosta Małgorzata Tudaj oficjalnie otworzyła tegoroczne Targi.Gościem honorowym był Pan Andrzej Buła – Marszałek Województwa Opolskiego. Gminę Kędzierzyn-Koźle reprezentował Wiceprezydent Wojciech Jagiełło.W części oficjalnej wzięli również udział: Pan Józef Gisman – Wicestarosta Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, Pani Danuta Wróbel – Przewodnicząca Rady Powiatu. Obecni byli również przedstawiciele Powiatowej Rady Rynku Pracy, dyrektorzy szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Targi Pracy i Edukacji podobnie jak w roku ubiegłym, podzieliliśmy na dwie części. Tym razem równolegle:

  •  NA DUŻEJ SALI GIMNASTYCZNEJ  gościliśmy pracodawców, przedsiębiorców, instytucje oraz szkoły policealne i wyższe. Tu osoby dorosłe i przyszli studenci mogli skorzystać z oferowanych na Targach ofert pracy i zapoznać się z możliwościami kształcenia na poziomie wyższym.
  •   NA MAŁEJ SALI GIMNASTYCZNEJ pod hasłem „Twoje miejsce – Twój czas” – szkoły ponadgimnazjale naszego Powiatu prezentowały gimnazjalistom ofertę edukacyjną. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych gotowali, przebierali się i prezentowali na żywo możliwości, jakie daje współczesna elektronika.

 

W Targach uczestniczyło 61 wystawców, w tym 31 pracodawców i przedsiębiorców, 30 przedstawicieli instytucji, organizacji, jednostek szkolących.Ofertę edukacyjną zaprezentowało łącznie 17 szkół wyższych, policealnych, średnich
i zawodowych.

Pracodawcy i przedsiębiorcy na Targi oraz w czasie ich trwania łącznie zgłosili 499 ofert pracy na 1.060 stanowisk.Ponadto w ramach pośrednictwa EURES dysponowaliśmy 138 ofertami pracy na 740 stanowiska na terenie Austrii, Belgii, Danii, Czech, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Szwecji.

 

Doradcy zawodowi udzielali porad indywidualnych, z kolei pośrednicy pracy prowadzili rejestrację osób chcących podjąć zatrudnienie, udzielali informacji na temat aktualnych ofert pracy,
a także promowali różne formy wsparcia oferowane przez urząd, dopasowując propozycje do oczekiwań i możliwości osób bezrobotnych.

Podczas Targów można było uzyskać szeroką informację na temat możliwości ubiegania sięo dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Jednym z wystawców była Kancelaria Prawna Consulta, która została otwarta przy wsparciu środków Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podczas Targów można było skorzystać z bezpłatnych porad prawnych. Właścicielka Kancelarii przygotowała podobnie jak w roku ubiegłym „Zmiany w zasadach zatrudnienia pracowników – Poradnik dla pracodawców i przedsiębiorców – 2017 rok”, który spotkał sią z bardzo dużym zainteresowaniem.

 

Targi umożliwiły bezpośrednie spotkania pracodawców z szerokim gronem klientów, co pozwoliło na przeprowadzenie rekrutacji na wolne miejsca pracy, bądź powiększenie banku kadr
z korzyścią dla prowadzonej polityki kadrowej.

 

Frekwencja ponownie dopisała. Mamy nadzieję, że tak jak w ubiegłych latach, wiele
z osób odwiedzających imprezę znalazło pracę.

Dodaj komentarz