PODZIĘKOWANIA !

Składamy serdeczne podziękowania za przyjęcie zaproszenia
i udział w XI Targach Pracy i Edukacji których organizatorami byli: Starosta Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego, Opolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie – Koźlu.

Wyrażamy nadzieję, że uczestnictwo w Targach przyczyni się do kontynuacji naszej współpracy w zakresie zatrudnienia i aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy, a także do Państwa udziału
w podobnych spotkaniach organizowanych przez nasze instytucje.
Cenne będą również dla nas Państwa spostrzeżenia i uwagi dotyczące organizacji Targów.

Zapraszamy do dalszej współpracy.

Dodaj komentarz