Lista instytucji

Nazwa instytucjiAdres
POWIATOWA STACJA
SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA
ul. Anny 14,
47-200 Kędzierzyn Koźle
KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI PARK PRZEMYSŁOWYul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle
WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY
W OPOLU
Głogowska 25
45-315 Opole
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCHal. Jana Pawła II 26
47-220 Kędzierzyn-Koźle
URZĄD SKARBOWYul. Piotra Skargi 19
47-224 Kędzierzyn-Koźle
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJul. Mikołaja Reja 2
47-224 Kędzierzyn-Koźle
KOMENDA POWIATOWA POLICJIul. Wojska Polskiego 18
47-220 Kędzierzyn-Koźle
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃul. Łukasiewicza 11
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców
w Kędzierzynie-Koźlu
ul. Roosevelta 9
47-200 Kędzierzyn-Koźle
OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ
W KRAPKOWICACH
"udzielanie informacji dot. spółdzielni socjalnych oraz dotacji"

Brak możliwości komentowania.